dijous, 24 d’agost del 2017

Període d'adaptació

S'acaba l'estiu, i ja tenim aquí la inevitable tornada a la normalitat. El canvi de xip sempre costa tant a adults com a infants, i per això és molt necessari fer la tornada dels petits a la llar o a l'escola de forma esglaonada.
És un canvi molt gran sortir d'un entorn conegut on es senten protegits, amb les persones de referència amb qui han tingut els primers vincles, i arribar a un entorn desconegut amb infants i adults que no coneixen, amb noves rutines i ritmes, on es poden sentir perduts i desorientats.

Aquesta separació pot provocar ansietat a l'infant, fent-li sentir una sensació d'abandonament, però també pot provocar angoixa als pares al no conèixer les persones que es faran càrrec del seu petit o petita.
Per això és necessari no ignorar ni treure importància a aquest espai temporal, i tenir en compte i respectar el ritme de cada infant.

Per tal que el procés sigui el menys dolorós i traumàtic possible, és interessant i convenient:

  • Fer acostaments previs a l'inici del curs a les instal·lacions i entorn, per familiaritzar-se i tenir un primer contacte amb l'educador/a que l'acompanyarà.
  • Intentar no fer-ho coincidir amb altres canvis importants.
  • Explicar a l'educador/a com és l'infant (hàbits i costums, caràcter, que li agrada, com es calma...)
  • Els primers dies de llar o escola fer unes estones d'estada conjunta. L'acompanyament del seu referent familiar facilitarà a l'infant el descobriment i confiança de l'espai, l'educador/a i els companys.
  • Acomiadar-se al marxar i recordar-li que l'anireu a buscar més tard.
  • Deixar que porti algun objecte important per a ell/a que li doni seguretat (nina, mocador de la mare, llençolet...)
  • Observar si es presenta algun canvi continuat en el comportament de l'infant, com pot ser a l'hora de dormir, menjar, canvi d'humor... ja que pot ser la seva manera de manifestar que l'adaptació no encaixa amb el seu ritme.
  • Ajudar a posar paraules a com es sent (trist/a, espantat/da, enfadat/da...)
  • Viure-ho per part nostre amb la màxima normalitat per transmetre-li tranquilitat.

from fumira.jp
Transparent Yellow Star